Wet DBA, wat betekent dit voor zzp’ers?

door No items found

3 jaar geleden geplaatst

Hunter nieuws

Wet DBA, wat betekent dit voor zzp’ers?

Bekijk vacatures Button pijl

Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) in Nederland blijft toenemen. Inmiddels is ongeveer 10% van de werkenden in Nederland een zzp’er en zodoende zijn zij enorm belangrijk voor onze economie. Het kabinet zit echter in zijn maag met de regulering van de zelfstandigen. Enerzijds willen zij de zzp’ers meer ruimte geven, maar aan de andere kant het aantal schijnzelfstandigen terugdringen. Dat zijn mensen die als zzp’er worden ingehuurd, terwijl zij feitelijk in dienst zijn.

Wet DBA

De Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) had, per 1 mei 2016 als vervanger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), voor duidelijkheid moeten zorgen over de arbeidsrelatie die Opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp’ers) met elkaar aangaan. Meer dan de helft van de bedrijven voldoen echter niet aan de eisen die gesteld worden bij de inhuur van zzp’ers. Dit blijkt uit een steekproef van de belastingdienst en valt te lezen in een brief aan de Tweede Kamer van de staatssecretaris.

Pilot van de Webmodule

Om met name opdrachtgevers duidelijkheid, en waar mogelijk zekerheid, over de kwalificatie van de arbeidsrelatie te verschaffen is er in januari dit jaar een pilot van de webmodule ontwikkeld. Deze pilot duurt zes maanden, fungeert met name als voorlichtingsinstrument voor opdrachtgevers en zal vervolgens geëvalueerd worden (vermoedelijk in de zomer van 2021). Deze module kun je vinden op: https://ondernemersplein.kvk.nl/webmodule-beoordeling-arbeidsrelatie/.

Handhaving wet DBA

De wet DBA heeft niet de duidelijkheid aan opdrachtgevers & opdrachtnemers gegeven die het kabinet voor ogen had. De wet DBA blijft van kracht, maar in de handhaving zal met name de focus komen te liggen op de opdrachtgevers. Deze handhaving wordt gefaseerd gestart na de evaluatie van de pilot webmodule, op z’n vroegst is dat 1 oktober 2021. De belastingdienst houdt op het moment nog wel toezicht bij opdrachtgevers en daaruit kunnen aanwijzingen voortkomen om de arbeidsrelatie(s) aan te passen. Alleen wanneer een opdrachtnemer ‘kwaadwillend’ is of gegeven aanwijzingen niet opvolgt zal er handhaving volgen.

Nieuws over de wet DBA

De ontwikkelingen m.b.t. de wet DBA volgen elkaar in rap tempo op en derhalve blijft Hunter Recruitment haar relaties informeren over deze ontwikkelingen. Vermoeden bestaat dat de grootste ontwikkeling zullen volgen zodra het nieuwe kabinet gevormd is. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis zodoende niets van deze ontwikkelingen!

Geen medewerker gevonden