Minder jongeren, meer nood!

door No items found

3 jaar geleden geplaatst

Zorg

Minder jongeren, meer nood!

Bekijk vacatures Button pijl

Minder jongeren in de jeugdzorg in 2020

Vorige week vrijdag publiceerde het CBS voorlopige cijfers over het aantal jongeren welke jeugdzorg ontvangen. Dit waren er in 2020 ongeveer 14.300 minder dan in 2019. Dat is een grote daling, echter zijn er de afgelopen maanden genoeg noodklokken geluid over de nijpende situatie in de jeugdzorg. Hoe is dat mogelijk?

Waar heeft de daling van jongeren in de jeugdzorg plaatsgevonden?

De grootste daling betrof het aantal jongeren met ambulante jeugdhulp. Hierbij woont de jongere thuis, en ontvangt hulp op de locatie van de jeugdhulpaanbieder. In 2019 kregen 291,5 duizend jongeren deze vorm van jeugdzorg, in 2020 waren dit er 276,5 duizend. Het aantal jeugdzorgtrajecten dat werd gestart lag in 2020 met 263 duizend ruim 12 procent lager dan in 2019. Vooral tijdens de eerste golf van de coronacrisis (april en mei) zijn minder nieuwe trajecten gestart dan in dezelfde maanden van 2019.

Minder trajecten van jeugdzorg afgesloten

In 2020 zijn niet alleen minder trajecten gestart, maar zijn ook ruim 10 duizend jeugdzorgtrajecten minder afgesloten dan in 2019. De duur van de afgesloten trajecten is in 2020 verder toegenomen naar gemiddeld 413 dagen. In 2019 was dit 385 dagen.

 Waarom dan toch de noodklok?

Het aantal tieners en jongeren met ernstige psychische problemen groeit hard en de geestelijke gezondheidszorg is niet in staat hen snel te helpen. Instellingen werken niet samen, er is te weinig personeel en te weinig geld. Bovendien heeft de coronacrisis de problemen van jongeren „vergroot en verscherpt”. Dit schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een maandag verschenen rapport, waarvoor in januari en februari twintig instellingen werden bezocht in zes regio’s.

 Minder jongeren, meer nood!

Ondanks dat er dus minder kinderen en jeugdigen een traject gestart zijn, is de ernst van diegene die in de jeugdzorg zitten toegenomen. Daarnaast is het bij de crisisopvang letterlijk crisis. Ondanks het iets goede nieuws van de daling, zijn we er nog lang niet binnen de jeugdzorg.

Geen medewerker gevonden