Volgens het College van Toezicht Advocatuur (CvT) zijn er grote veranderingen nodig. Onder andere omdat het lokale toezicht bij bepaalde kantoren tekortschoot.

Het college wil nu dat er boven de lokale dekens een nieuwe, landelijke toezichthouder komt die kantoren en advocaten onafhankelijk controleert en meer afstand heeft tot de advocatuur. De lokale dekens zullen hierdoor een groot deel van hun toezichtstaak inleveren. Het voorstel van het CvT gaat veel verder dan eerdere adviezen en voorstellen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit zal zorgen voor een scheiding van het traditionele zelftoezicht door advocaten.

Hoe belangrijk is de stem van de CvT?

Op dit moment is het slechts een voorstel, maar het CvT heeft een belangrijke stem in de hervormingen. Twee jaar geleden werd het College specifiek door de Tweede Kamer en de minister voor Rechtsbescherming gevraagd om te rapporteren over de veranderingen die toen al nodig waren.

Wat gaat er veranderen?

De discussie over verbeteringen van het toezicht op de advocatuur speelt al langer, maar kwam weer naar voren door recente incidenten. Tot nu toe leken de dekens nog een stevige rol te houden bij de hervorming van het toezicht, maar in de nieuwe opzet krijgen de dekens geen directe rol bij de nieuwe toezichthouder. Die moet een onafhankelijk bestuur krijgen, met daarin mensen van buiten het beroep. Bij voorkeur is er in het landelijke toezichtorgaan ook ruimte voor ‘de blik van buiten’. De kennis van de advocatuur is waardevol en cruciaal, maar kennis en ervaring met toezicht is dat eveneens’, schrijft het college in zijn voortgangsrapportage.

Twee Kamer

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming informeert de Kamer binnenkort over zijn plannen. Weerwind lijkt wees al eerder op de schijn van belangenverstrengeling bij dekens, die naast toezichthouder ook vertrouwenspersoon voor de advocaten zijn in hun regio en ook nog verschillende verantwoordelijkheden hebben. Kremers heeft met de dekens ‘goed gesproken’ over een forse aanpassing in het toezicht. ‘Niemand is het ermee oneens dat het toezicht gebaat is bij een landelijk orgaan dat zelf toezichttaken doet’. Dit gaat bijvoorbeeld om het naleven van de antiwitwasregels. Ook vindt Kremers dat er wel toewijding moet blijven voor ‘de lokale inbedding’ van het toezicht. *De bovenstaande informatie is afkomstig van het FD.

Meer weten?

Neem contact op met Rachid

Rachid el Bakuri

Rachid is na zijn rechtenstudie gestart bij een groot Nederlands advocatenkantoor op de Amsterdamse Zuidas. Hier was hij werkzaam binnen de praktijkgroep Bank- en Effectenrecht en participeerde voornamelijk in obligatietransacties. Na verloop van tijd merkte Rachid dat hij toe was aan een nieuwe uitdaging, ditmaal buiten de advocatuur. Hij is vervolgens bij een kleinschalig recruitmentkantoor in Amsterdam begonnen en heeft daar de mogelijkheid gekregen op om juridische tak op te zetten én met succes! Rachid heeft een concrete focus op de advocatuur, het notariaat en de fiscaliteit. In maart 2018 is Hunter Recruitment opgericht en is graag jouw partner in de zoektocht naar een geschikte werkgever of kandidaat binnen legal, zorg en finance.

Rachid 0610542289 rachid@hunter-recruitment.nl