In deze functie ben je medeverantwoordelijk voor de psychodiagnostische onderzoeken binnen de verschillende zorgpaden van de instelling en ben je daarnaast bezig met risicotaxatie (HKT-R), diagnostiek aangevraagd door de reclassering en de forensisch psychiatrische polikliniek. Concreet houdt dat in dat jij met zeer uiteenlopende psychopathologie binnen uiteenlopende milieus te maken zal hebben binnen het team Psychodiagnostiek. Binnen deze forensisch psychiatrische kliniek, met beveiligingsniveau 2 en 3 zijn er drie eenheden: Persoonlijkheid, Psychose/autisme/LVB en KIB/IB. Je voert diagnostiek uit voor alle 3 eenheden en dus bij verschillende doelgroepen.  

De cliënten zijn slim, ad rem, veeleisend, veelzijdig, uitdagend en soms ronduit onhebbelijk. Dat alles maakt het tot een boeiende werkplek waarbij het belang van een veilige samenleving te allen tijde leidend is.

 

 

Je hebt een zeer gevarieerd takenpakket, waarbij je zowel zelf psychodiagnostisch onderzoek uitvoert als veel superviserende taken hebt voor de basispsychologen en de psychodiagnostisch medewerker. Het bezoeken van verschillende penitentiaire inrichtingen hoort erbij.  Er is veel ruimte voor eigen inbreng en je wordt betrokken bij ontwikkelingen binnen de instelling. Er is tevens een ruime mate van zelforganisatie binnen het team Psychodiagnostiek.

In deze functie werk je met de doelgroep volwassenen. Je zal door middel van inhoudelijke expertise en creativiteit de optimale regie vormgeven aan een multidisciplinair team. Dit doe je samen met collega regie-behandelaren om in een snel veranderde omgeving ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de behandelingen gewaarborgd wordt. Daarbij zal je de ruimte krijgen om psychodiagnostische onderzoeken uit te voeren. Ook zal je begeleiding bieden, en advies geven aan GZ-psychologen, basispsychologen, vak therapeuten en sociotherapeuten. 

 

Hoe ziet je team eruit? Je komt te werken in een omgeving met enthousiaste collega’s die constant in beweging zijn. Ontwikkeling staat centraal binnen dit team. Hoe ziet jouw team eruit? Het team bestaat uit twee psychiaters, een klinisch psycholoog, basispsycholoog, systeemtherapeut, vaktherapeuten, sociotherapeuten en somatisch artsen. Samen met je collega’s draag je bij aan het ontwikkelen van een toekomstbestendig programma om continu in te kunnen spelen op de behoefte van cliënten. 

Jouw rol als GZ-psycholoog is van cruciaal belang voor volwassenen met (angst)stoornissen en trauma’s. Het doel is om jouw cliënten handvatten te geven, zodat ze beter functioneren in het dagelijkse leven.

 

Deze zorginstelling kenmerkt zich doordat je evidence based behandelingen toepassen. Je vervult de rol als regiebehandelaar, waarbij je door middel van positieve psychologie basispsychologen binnen jouw vestiging zal begeleiden. Ook stel je diagnoses, behandel je cliënten, geef je cognitieve gedragstherapie, schrijf je rapportages en heb je werkoverleg met jouw team.

In deze functie behandel je cliënten met autisme, ADHD, verslaving, NAH en trauma met een IQ van 75 of hoger. Als GZ-psycholoog en regiebehandelaar ben je uitvoerend behandelaar. Ook lever je een bijdrage aan kennisoverdracht. Wil jij daarbij jouw kennis, expertise en kunde bevorderen op het gebied van ASS, AD(H)D en NAH? Dat kan zeker bij deze instelling. Hoe ziet jouw team eruit? Het team is multidisciplinair, hecht en houdt van open communicatie. Er zijn korte lijnen en je zal samenwerken met een basispsycholoog, psychiater, verpleegkundig specialist, GZ en een systeem therapeut. Neem jij graag initiatief? Dat wordt zeker gewaardeerd! 

In deze functie behandel je cliënten met autisme, ADHD, verslaving, NAH en trauma (met een IQ van 75 of hoger). Als verpleegkundig specialist verricht je diagnostiek, zet je de behandeling uit en coördineer je. Daarbij verricht je psychiatrisch onderzoek en schrijf je zelfstandig medicatie voor. Je krijgt hierbij de mogelijkheid om een beroep te doen op de psychiater. Ook lever je een bijdrage aan kennisoverdracht, doe je mee aan groepsbehandelingen en adviseer je cliënten binnen de andere disciplines. 

 

Hoe ziet jouw team eruit? Het team is multidisciplinair, hecht en houdt van open communicatie. Er zijn korte lijnen en je gaat samenwerken met een basispsycholoog, psychiater, verpleegkundig specialist, GZ-psycholoog en een systeemtherapeut. Neem jij graag initiatief? Dit wordt zeker gewaardeerd! 

Op deze polikliniek werk je, in een multidisciplinair team, nauw samen met andere Psychotrauma teams waar cliënten zowel poliklinisch als klinisch worden behandeld. Ook werk je nauw samen met de andere disciplines/onderdelen van de organisatie waar cliënten met o.a. persoonlijkheidsstoornissen, verslaving en stemming- & angststoornissen worden behandeld. In jouw rol als klinisch psycholoog ben je werkzaam als regiebehandelaar, verricht je specialistisch diagnostisch onderzoek en lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het behandelaanbod, het beleid en de implementatie van nieuwe wetenschappelijke inzichten. Ook behoort het geven van supervisie uiteraard tot de mogelijkheden.

In deze functie behandel je cliënten met complexe traumaproblematiek. In deze rol is het tegemoetkomen aan belangrijke basisbehoeften van de cliënt zoals het ervaren van écht contact, veiligheid én realistische grenzen een voorwaarde om tot verandering te komen. 

 

Je wordt als regiebehandelaar onderdeel van een multidisciplinair team (psychiaters, vaktherapeuten, casemanagers en vrijwilligers) dat zich toelegt op diagnostiek en behandeling van volwassenen met complexe traumatisering. De behandeling wordt in samenspraak met onze cliënten continue bijgesteld volgens evidence-based en best-practice richtlijnen. De behandeling is erop gericht dat cliënten de gevolgen van traumatische ervaringen beter kunnen hanteren. Met als doel het gevolg dat zij beter kunnen functioneren en de kwaliteit van hun eigen leven en die van hun omgeving verbetert.