Wijzigingen arbeidscontract

door Maxime van de Meent

6 maanden geleden geplaatst

Hunter nieuws

Wijzigingen arbeidscontract

Bekijk vacatures Button pijl

Vanaf augustus 2022 zijn er wijzigingen in jouw arbeidscontract. Met als doel jouw arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Wij zetten ze voor jou op een rijtje. 

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf vandaag hebben werkende ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof. Tijdens deze negen weken krijg jij als ouder een uitkering van het UWV ter hoogte van 70 procent van het dagloon (tot het maximum dagloon). Wat goed is om te weten: je moet deze negen weken opnemen in het eerste levensjaar van jouw kind.

Hoe kun je ouderschapsverlof aanvragen?

Als werknemer moet je het ouderschapsverlof minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk bij jouw werkgever aanvragen. In de aanvraag moet je aangeven op welke manier je de verlofuren wil opnemen/spreiden. De werkgever mag een verzoek tot ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Alleen als de uitvoering van de werkzaamheden binnen de organisatie ernstig in de problemen dreigt te komen, mag de werkgever in overleg met de werknemer een andere spreiding van de verlofuren afspreken. Dit moet uiterlijk vier weken voordat je met verlof wil gaan gebeuren.

Heb jij vóór twee augustus een kind gekregen? Dan heb je recht op overgangsrecht! Wanneer heb jij hier precies recht op? Jouw kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan één jaar zijn en als ouder moet je het volledige recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof nog niet hebben opgenomen.

In de tijd van jouw baas een gratis opleiding

Deze verandering heeft betrekking op het studiekostenbeding, dat vaak wordt opgenomen in contracten van mensen die een opleiding volgen op kosten van de baas. Daarmee konden werkgevers opleidingsgeld terugvragen van jou als werknemer als je eerder je baan opzegde dan afgesproken. 

Dit hoeft vanaf nu niet meer bij opleidingen die nodig zijn om je werk goed uit te voeren. Daarbij moeten de uren die jij besteed aan jouw opleiding, nu worden doorbetaald.

Meerdere banen combineren

Werkgevers moeten vanaf nu, volgens de nieuwe wet, voor een verbod op nevenwerkzaamheden een objectieve rechtvaardiging hebben. Indien de werkgever geen goede reden kan aangeven, is het beding ongeldig. Het idee hierachter is dat mensen makkelijker banen kunnen combineren. 

Als werkgever is het nog steeds mogelijk om een tweede baan niet toe te staan, maar daar moet voortaan wel een goede reden voor zijn. Bijvoorbeeld als de veiligheid of de gezondheid van de werknemer in gevaar komt.

Benadelings- en opzegverbod

Ook heb jij als werknemer vanaf nu recht op extra bescherming. Als jij je als werknemer op bovengenoemde rechten beroept, mag jij om die reden niet worden ontslagen of worden benadeeld.

Vast contract

In de Nederlandse wet staat al dat je na verloop van tijd je werkgever kan vragen om een vast aantal uren, of een vast contract. Maar dit wordt aangescherpt: als een grote werkgever niet binnen een maand reageert, wordt jouw verzoek automatisch geaccepteerd.

Geld dit ook als je een onregelmatig rooster hebt?

Ja, je kan nu een verzoek doen als je een heel onregelmatig rooster hebt, dat vlak van tevoren bekend wordt. Je kan je werkgever dan vragen om een regelmatig rooster, met vaste dagen of werkperiodes. De werkgever hoeft niet in te stemmen met het verzoek, maar moet daar dan wel een grondige reden voor hebben.

Meer weten?

Neem contact op met Maxime

Maxime van de Meent

Maxime is in 2020 afgestudeerd aan de Haagse Hogeschool en heeft een Bachelor of Arts behaald. Ze kan niet wachten om als young professional aan de slag te gaan bij Hunter Recruitment. Door haar brede kennis en ervaring die zij heeft opgedaan binnen de opleiding Communicatie is ze nu klaar voor een nieuwe uitdaging. Zij richt zich vooral op de (online) marketing. Haar voornaamste doelen zijn het vergroten van de merkbekenheid van Hunter, het bouwen van een hechte online community en het aantrekken van de juiste kandidaten en opdrachtgevers. Daarnaast wil zij met behulp van de sociale mediakanalen de vakkennis, persoonlijkheid en karakters van de Hunters meer naar voren brengen. Maxime is onze rots in de branding wat betreft marketing.

Maxime 0620819910 maxime@hunter-recruitment.nl