Wat zijn de adviezen van de SER?

door Mark van der Heijden

2 jaar geleden geplaatst

Zorg

Wat zijn de adviezen van de SER?

Bekijk vacatures Button pijl

Waarom is dit advies nodig?

Er is sprake van een tekort aan personeel, een snelle doorstroom binnen de sector en een substantiële uitstroom naar werkgevers buiten de zorgsector. De vraag is daarom of de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden in de zorg verbeterd kunnen worden, zodanig dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt.

Wat zijn de adviezen van de SER?

De SER heeft hun advies in vijf agendapunten verpakt.

Agendapunt 1: professionele ruimte van en voor medewerkers

Zorgorganisaties moeten investeren in het vertrouwen in en van hun zorgmedewerkers, zowel individueel als in teamverband. De sector moet kwaliteitsrichtlijnen van bijvoorbeeld beroepsgroepen en patiëntenorganisaties kritisch tegen het licht houden en onderzoeken op welke wijze nieuwe organisatievormen in de zorg de administratieve druk en regeldruk aanzienlijk kunnen verminderen. Als laatste moet het zorgsysteem wordt gebaseerd op vertrouwen en professionele autonomie.

Agendapunt 2: Verbetering van mogelijkheden voor scholing, ontwikkeling en loopbaan

Zorgorganisaties moeten meer ruimte creëren voor een brede ontwikkeling van zorgprofessionals. De commissie denkt daarbij aan meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, vitaliteitsontwikkeling en bredere kennis binnen de eigen kwalificatie. Vanuit de sector moeten regionale leer- en loopbaannetwerken opgezet worden. Op landelijk en systeemniveau moet met voorrang worden ingezet op faciliterende maatregelen ter versterking van scholing, ontwikkeling en loopbanen van de zorgmedewerkers, evenals hun mogelijkheden om hier concreet invulling aan te geven.

Agendapunt 3: Behoud van medewerkers

Zorgorganisaties moeten zorgen voor verbetering van de kwaliteit van de stageplekken onder andere door middel van voldoende aandacht voor begeleiding. Daarnaast is er behoefte aan een nieuwe regeling binnen of buiten het Stagefonds, die een vaste bekostiging garandeert waarbij vooraf duidelijkheid wordt geboden over de hoogte van de financiële middelen.

Agendapunt 4: Waardering van en zeggenschap voor de medewerkers.

Zorgorganisaties moeten de waardering en zeggenschap concreet maken door het versterken en vergroten van de betrokkenheid van zorgprofessionals bij het bestuur en in de medezeggenschap in de organisatie en het waarderen van kennis en ontwikkeling. De sector moet sociale partners betrekken bij de verschillende cao’s in de zorg en extra geld inzetten van de overheid voor het verbeteren van de salarissen daar waar er sprake is van een achterstand ten opzichte van de markt. Daarnaast moet er structureel extra budget beschikbaar gesteld worden door de overheid om te investeren in de beloningen in de zorg

Agendapunt 5: Technologische en sociale innovatie

Zorgorganisaties moeten de betrokkenheid van zorgprofessionals verankeren bij de introductie en implementatie van nieuwe technologie in de organisatie. Nieuwe technologie moet altijd bijdragen aan de kwaliteit van zorg. De branches en zorgorganisaties moeten regionale samenwerkingsverbanden en innovatielabs oprichten die tot doel hebben kennis over technologische innovatie, sociale innovatie en de rol en positie van zorgprofessionals hierin te delen en verder te ontwikkelen. De overheden en zorgverzekeraars moeten meer prioriteit geven aan technologische en sociale innovatie.

Wil je het volledige rapport van de SER lezen? Klik hier!

Meer weten?

Neem contact op met Mark

Mark van der Heijden

Al tijdens zijn Master Health Care Management is Mark aan de slag gegaan als manager bij een zorginstelling. In deze functie was hij verantwoordelijk voor een groot aantal aspecten binnen de bedrijfsvoering, waaronder de werving & selectie van werknemers. In deze rol heeft hij samengewerkt met diverse werving & selectie kantoren. Echter, had hij het gevoel dit beter te kunnen en is mede daarom in maart 2018 Hunter Recruitment gestart. De positieve en negatieve ervaringen met andere recruiters neemt hij nu mee om de huidige klanten van Hunter Recruitment te voorzien in hun wensen. Dit doet hij door de klant te helpen en mee te denken met het opstellen van het functieprofiel. Daarbij heeft Mark voor ogen hen te ontlasten door maatwerk af te leveren.

Mark 0649358599 mark@hunter-recruitment.nl